تبلیغات دینی در این زمان امری ضروری است


فرماندار در جمعی از مبلغین و برگزارکنندگان برنامه های تبلیغی و دینی بويژه برگزاركنندگان مراسم اعتكاف گفت: تبلیغات اسلام وتشيع علوي در این دوره زمانی یک امری ضروری است.و نه تنها بر مبلغين بلكه برهر دوستدار اهل بيت و معصومين و پيامبرگرامي اسلام حضرت محمد مصطفي(ص) واجب است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "ابوالقاسم دهقان" در جمعی از مبلغین و مجريان  برنامه های دینی گفت: تبلیغات دین مبين اسلام در این دوره زمانی یک امری ضروری است، که باید با برنامه ریزی دقیق وحساسيت خاص دنبال شود تا اهداف پيامبرالهي و امامان معصوم در سراسر عالم هستي  به نتیجه برسد.

وی در ادامه گفت: انسان باید توفیق حضور در برنامه های اعتکاف را داشته باشد تا در این راستا حرکت کند. اعم از شرکت درمراسم  و يا خدمت به افرادي كه دراين مراسم حضور يافتند.بايد لحظه به لحظه همراه با زندگي دنيوي برنامه هاي معنوي و الهي را دنبال كند.

  

 

آدرس کوتاه :