به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، میرخلیلی بخشدار و امام جمعه نیر  باحضور در منزل خبرنگاران بخش از خدمات و زحمات آنها تجلیل کردند. بخشدار نیر بابیان اینکه  یکی از شغل های مهم و حساس جامعه را خبرنگاری دانست و گفت: خبرنگاران در جامعه نقش بسیار مهمی برعهده دارند.

وی افزود: از آنجایی که خبرنگار در انعکاس مشکلات مردم نقش مهمی ایفا می کند، پس لازم است از کسانی که در عرصه خبر و اطلاع رسانی فعالیت می کنند، تجلیل شود.


1533828325310.jpg 1533840573338.jpg photo_2018-08-09_13-29-07.jpg photo_2018-08-09_13-29-20.jpg photo_2018-08-09_13-29-26.jpg photo_2018-08-09_13-29-32.jpg photo_2018-08-09_13-29-37.jpg photo_2018-08-09_13-29-43.jpg photo_2018-08-11_11-24-20.jpg photo_2018-08-11_11-34-47.jpg