تجلیل از خبرنگار بخش گاریزات و کهدوئیه


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات کهدوئیه بخشدار گاریزات با حضور در دفتر خبرگزاری صداوسیمای ضمن تبریک روز خبرنگار از زحمات غلامحسین زارع خبرنگار بخش تجلیل و تقدیر نمود. 

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات کهدوئیه بخشدار گاریزات با حضور در دفتر خبرگزاری صداوسیمای ضمن تبریک روز خبرنگار از زحمات غلامحسین زارع خبرنگار بخش تجلیل و تقدیر نمود. آدرس کوتاه :