تجلیل از رابطان کمیته امداد درمدارس


درمراسمی با حضور مسئولین کمیته امداد وآموزش وپرورش از 20 نفر از رابطان کمیته امداد درمدارس تجلیل به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان تفت دراین مراسم مدیر آموزش وپرورش ضمن تسلیت ایام محرم به گروه های دانش آموزی در مدارس اشاره کرد ویکی از این گروه ها را داتش آموزان یتیم ذکرکرد ورسیدگی به این قشر دانش آموز را از لحاظ عاطفی ضروری خواند عبدالمجید زارع از همکاران فرهنگی خواست تا همانند گذشته دراین زمینه نهایت دقت را به عمل آورده وتمام همت خود را جهت رسیدگی به این قشر به کار بندند ،
دراین مراسم به 20 نفر از فرهنگیانی که در سال تحصیلی گذشته همکاری خوبی را با کمیته امداد داشتند تقدیر به عمل آمد
آدرس کوتاه :