تخصیص بودجه فرهنگی به کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان تفت


به گزارش دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان تفت به مناسبت ماه مبارک رمضان و افزایش فعالیت های فرهنگی وهنری مساجد، مبلغ 000/500/1 ریال بودجه فرهنگی به کلیه کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان تفت اهداء گردید.

    به گزارش دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان تفت به مناسبت ماه مبارک رمضان و افزایش فعالیت های فرهنگی وهنری مساجد، مبلغ 000/500/1 ریال بودجه فرهنگی به کلیه کانون های فرهنگی، هنری مساجد شهرستان تفت اهداء گردید. در این رابطه رضا سعادتمند گفت:در این شهرستان در حال حاضر 42 کانون فرهنگی، هنری به فعالیت های متنوع فرهنگی و هنری در سطح مساجد شهرستان می پردازند که از نظر تعداد کانون های مساجد در سطح استان بعد از مرکز استان شهرستان تفت رتبه دوم را درسطح شهرستان ها به خود اختصاص داده است.

 

آدرس کوتاه :