تشكيل جلسه ستاد پشتيباني اردوهاي طرح هجرت 3 در ناحيه مقاومت بسيج تفت


جلسه ستاد پشتيباني اردوهاي طرح هجرت 3 ناحیه مقاومت بسیج تفت در آموزش و پرورش بخش نیر این شهرستان برگزار گردید

          بنا به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاری بسیج به همت بسيج سازندگي ناحيه مقاومت بسيج شهرستان تفت در تاریخ13/04/91 جلسه کمیته پشتیبانی بسیج دانش آموزی نیربا موضوع اردوهای طرح هجرت 3 بسیج سازندگی در محل دفتر مدیریت آموزش وپرورش نیر وبا حضور اعضاء برگزار گردید که پس از تلاوت آیات وحی مدیریت محترم آموزش وپرورش نیر در خصوص فعالیت ها و برنامه های بسیج دانش آموزی و بسیج سازندگی در سال 90 بیاناتی ایراد و نسبت به برنامه ریزی بهتر در سال 91 مسئولین تذکراتی را ارائه نمود

در این جلسه فرمانده محترم ناحیه جناب سرهنگ فلاح نیزضمن خیر مقدم به مدیران مدارس  در خصوص دستوالعمل های بسیج سازندگی و بسیج دانش آموزی در اردوهای هجرت 3 مطالبی را ایراد نمود

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی وتصویب گردید :

1 - تهیه لیست مدارس نیاز به بازسازی

2 –برنامه ریزی فرهنگی در طول انجام اردو

3 – استفاده از دانش آموزان در مقطع دبیرستان

4 – بکار گیری دانش آموزان در هر مدرسه ای که در طرح قرارگرفته

وهمچنین فرمانده حوزه دانش آموزی و کانون بسیج فرهنگیان نیر برادر مجتبی دهقانی برنامه های امسال حوزه تحت امر خود رابیان و از مدیران مدارس فعال سال 90 در طرح هجرت 3 (عرصه بازسازی ونوسازی مدارس )تقدیر وتشکر نمود   

در این جلسه مدیر بسیج سازندگی ناحیه تفت برادر علیرضا دهقانپور توضیحات کاملی از برنامه ها ودستورالعمل های بسیج سازندگی در عرصه های مختلف ونیز عملکرد بسیج سازندگی در سال90  بیان نمود و از مسئولین حاضر خواست تا تمام همت خود را در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی طرح هجرت 3 که مد نظر مقام معظم رهبری (مدظله) بوده وهست ، بکاربگیرند . 

 

آدرس کوتاه :