تشكيل منظم نشست هاي شوراي برنامه ريزي شهرستان در آينده نزديك

تشكيل منظم نشست هاي شوراي برنامه ريزي شهرستان در آينده نزديكبه گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، "محمود زارع" در ابتداي اين نشست كه در محل فرمانداري تفت برگزار شد با قدرداني از خدمات و تلاش هاي اعضاي هيات مديره شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي گفت: اين شركت مي تواند با تقويت ارتباط خود با ساير حوزه هاي خدمت دهنده در استان و شركت تعاوني مادر در مركز استان همچون گذشته باني خدمت خوب و شايسته به ويژه در روستاهاي شهرستان باشد.

فرماندار تفت با بيان اين كه با خداي خود براي خدمت بي وقفه به مردم شريف شهرستان تفت عهد و پيمان بسته ام گفت: در اين راستا نيازمند ياري و همفكري همه نخبگان، كارشناسان و دلسوزان شهرستان تفت هستيم تا با ياري هم، تفت را به جايگاه حقيقي خود برسانيم.

زارع يكي از مستعد ترين عرصه ها را براي رشد و تعالي شهرستان حوزه گردشگري برشمرد و گفت: روستاهاي شهرستان تفت از قابليت و توانمندي بالايي در عرصه گردشگري برخوردارند كه شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي مي تواند از اين پتانسيل به نحو مناسبي بهره گيرد.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان با توجه به اقليم مناسب تفت، كشاورزي را از ديگر عرصه هاي مستعد شهرستان عنوان كرد و اظهار داشت: فاصله گرفتن از شيوه هاي كشاورزي سنتي و بهره گيري از سيستم هاي نوين چه در حوزه كشاورزي و چه در بحث آبياري باغات، از اولويت هاي اين عرصه پربازده است.

وي ابراز اميدواري كرد: با فراهم ساختن زيرساختهاي لازم ارتقاي وضعيت كشاورزي شهرستان را شاهد باشيم.

زارع همچنين با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي در همه امور از تشكيل شوراي برنامه ريزي شهرستان و برگزاري منظم جلسات آن در آينده نزديك خبر داد.

بخشدار مركزي تفت نيز در اين نشست با بيان اين كه بخش مركزي تفت با 59 شوراي اسلامي روستا، 68 دهياري و 5 دهستان بزرگ ترين بخش استان يزد محسوب مي شود گفت: 195 روستاي زير 20 خانوار نيز در اين بخش قرار دارند كه فاقد شورا  مي باشند و خدمات خود را از طريق بخش مركزي تامين مي كنند.

"علي احمديان" با بيان اين كه يك سوم روستاهاي استان در شهرستان تفت واقع شده است افزود: بخش مهمي از اين روستاها در بخش مركزي تفت قرار دارد و با توجه به اقليم و آب و هواي مناسب اين روستاها در طول سال و در ايام تعطيل شاهد حضور گسترده هم استاني هاي عزيز در اين مناطق هستيم. وي ادامه داد: اين موضوع منجر به گسترش ساخت و سازها و حجم زياد پرونده هاي ارجاعي به شركت تعاوني دهياري ها شده است.

بخشدار مركزي تفت موضوع جمع آوري پسماندها در روستاهايي كه با سيل جمعيت مردم از سراسر استان روبرو هستند اشاره كرد و گفت: رسيدگي شايسته به اين موضوع نيازمند حمايت و همياري استان است تا خدمت رساني به ميهماناني كه از سراسر استان در ايام تعطيل در اين مراكز ييلاقي حضور ميابند به شايستگي صورت گيرد.

وي كمبود اعتبارات لازم براي احداث ايستگاههاي آتش نشاني مورد نياز را از ديگر مسائل پيش روي بخش عنوان كرد و خواستار انديشيدن تدابير لازم در اين رابطه شد.

در ادامه اين نشست اعضاي هيات مديره شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي به بيان ديدگاهها و نكته نظرات خود پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.