تشكيل پايگاه داوطلبي هلال احمر دراداره راه وشهرسازي شهرستان تفت


با امضاي تفاهم نامه، سومين پايگا ه داوطلبي جمعيت هلال احمر دراداره راه وشهرسازي شهرستان تفت به زودي راه اندازي ميگردد.

به گزارش روابط عمومي اداره راه وشهرسازي شهرستان تفت، جلسه اي  در تاريخ 22/04/91 به منظور تشكيل پايگاه داوطلبي هلال احمر، با حضور مسئولين جمعيت هلال احمر تفت، به ميزباني اداره راه وشهرسازي شهرستان تفت برگزار شد و تفاهم نامه تشكيل پايگاه، به امضاي طرفين رسيد. در اين جلسه مقرر شد با تجهيز پايگاه داوطلبي اداره راه وشهرسازي به تجهيزات مورد نياز، به زودي اين پايگاه باحضور مسئولين مربوطه در اين اداره افتتاح گردد. لازم به ذكراست اداره راه وشهرسازي شهرستان تفت پس از اداره آموزش وپرورش شهرستان تفت وپژوهشگاه كاربرد پرتوهاي سازمان انرژي اتمي سومين اداره اي است كه نسبت به راه اندازي پايگاه داوطلبي خارج از جمعيت هلال احمراقدام نموده است.

 

آدرس کوتاه :