تشکيل شوراي فرهنگ عمومي شهرستان تفت


حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي تفت در ششمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت در اين جلسه حجت الاسلام مديح امام جمعه شهرستان از اقدامات انجام گرفته در جلسات قبلي تشکر و گفت: از مهمترين برنامه هاي مورد توجه روز 13 آبان و دهه ولايت است که بايد به طور قوي دنبال و برنامه ريزي شود.

در ادامه حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت اظهار داشت: چون امسال 13 آبان با عيد غدير مصادف شده، بايد به گونه اي عمل کنيم و دانش آموزان را به شرکت در راهپيمائي تشويق نمائيم که زمينه حضور آنان بيشتر شود
 

آدرس کوتاه :