تشکیل جلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان تفت


درجلسه ی شورای آموزش وپرورش شهرستان که با حضور امام جمعه ، فرماندار واعضاء درسالن آیت الله حسنعلی (ره) برگزار شد ضمن تقدیر وتشکر از زحمات دبير قبلي شوراي آموزش و پرورش،"عبدالمجيد زارع" به عنوان دبیر جدید شورا معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش، امام جمعه شهرستان تفت دراین جلسه ضمن تقدیر از مدیر قبلی آموزش وپرورش و خیرمقدم به مدير جديد اين اداره، تشکیل جلسات شورا به واسطه ی حضور مسئولین شهرستان مهم تلقی نمود واز مدیر جدید آموزش وپرورش خواست تا با همت وحوصله ، توان خودرا جهت پیشرفت بهتر آموزش وپرورش به کار گیرد ، حجه الاسلام مدیح وجود کارشناسان خبره در حوزه ی آموزش وتربیت درشورا ی آموزش وپرورش را لازم وضروری دانست وبربحث کارشناسی وتصمیم گیری دراین زمینه درجلسات شورا تاکیدکرد.

فرماندار ورییس شورا نیز دراین جلسه ضمن تشکر از آقای دهقانی برای مدیرجدید آرزوی موفقیت کرد ، آقای دهقان باتشکر از پیگیری های نماینده محترم مردم درمجلس ، حضوراین شخصیت را درجلسات شورا ضروری دانست وخواستار تشکیل جلسات بعدی با حضور حجه الاسلام یحیی زاده شد ، فرماندار تفت استفاده از خیرین دربازسازی مدارس متروکه ، بازدید اعضای شورا ازکلاس های اوقات فراغت دانش آموزان درتابستان واقدامات خوب شهرستان درستاد کشاورزی را مورد تاکید قرارداد.

مدیر ودبیر شورای آموزش وپرورش شهرستان دراین جلسه ضمن تشکر از لطف ومحبت امام جمعه وفرماندار، ابراز امیدواری نمود تاباهمکاری اعضای شورا گام های موثری در رشد وشکوفایی آموزش وپرورش تفت برداشته شود ، آقای زارع به سند بنیادین درآموزش وپرورش اشاره کرد وبا توجه به کارهای مطالعاتی بلندمدت وتاییدمقام معظم رهبری ، هم وغم مسئولان را جهت اجرای دقیق این سند یادآورشد ، مدیرآموزش وپرورش تفت به مشکل کاهش دانش آموزان درمناطق روستایی اشاره کرد وبا توجه به تجمیع مدارس درسال تحصیلی جدید  خواستار اطلاع رسانی دقیق توسط مسئولین شد تا دربازگشایی مدارس دراول مهرماه هیچگونه مشکلی دراین زمینه متوجه آموزش وپرورش نباشد.َ

مدیر قبلی آموزش وپرورش شهرستان تفت نیز دراین جلسه ضمنن یاد وخاطره امام جمعه فقید شهرستان وتقدیر وتشکر از کلیه ی اعضای شورابه ویژه فرمانداران قبلی وفعلی وآرزوی موفقیت برای مدیر جدید ،گزارشی از عملکرد شش ساله ی خود ارائه داد ، وی تشکیل 70 جلسه  ی شورا ، اضافه شدت قریب به 100 کلاس درس به فضای آموزشی ، پیگیری مصوبات سفر ، تقویت کارگروه های شورا وافزایش سهم اعتبارات درکمیته برنامه ریزی از مهمترین اقدامات انجام شده در دوران مسئولیت خود ذکرکرد.درپایان جلسه با اهدای لوح تقدیر وهدیه از دبیر قبلی شورا قدردانی به عمل آمد .

دراین جلسه در خصوص اموال منقول وغیرمنقول آموزش وپرورش ، آزادسازی سه راهی آموزش وپرورش که منجر به  تخریب قسمتی از محوطه ی بیرونی آموزش وپرورش می شود ، تغییر کاربری زمین واقع درشهرک احرار از فرهنگی به آموزشی ، آسفالت وزیرسازی  مدارس شبانه روزی روستاها ، بازسازی مدارس روستایی وتبدیل به خانه ی معلم ، تغییر مکان اداری آموزش وپرورش مورد بحث گذاشته شد که پس از جمع بندی نظرات اعضاء موارد زیر به تصویب رسید .

·        آموزش وپرورش لیست کامل ودقیق از مدارس متروکه تهیه تا پس از تایید اداره کل نوسازی مدارس جهت فروش درجلسه ی بعدی تصمیم گیری شود .

·        با توجه به ضرورت حضورنماینده محترم مجلس درجلسات شورا ، تشکیل جلسات بعدی با درنظر گرفتن این موضوع  تنظیم گردد.

·        فرمانداری با هماهنگی شهرداری واداره راه وشهرسازی آسفالت مدارس شباروزی روستایی انجام گیرد .

·        با توجه به تبعات انحلال بعضی ومدارس وتجمیع مدارس اطلاع رسانی توسط ائمه جمعه ، بخشداران ودهیاران صورت گیرد .

·        جلسه ی توجیهی آموزش وپرورش وشهرداری به منظور تعریض چهارراهی آموزش وپرورش انجام گیرد.

·        درخصوص تغییر کاربری زمین واقع درشهرک احرار از فرهنگی به آموزشی ، اقدامات اولیه توسط آموزش وپرورش انجام گیرد .

·        نامه ای به امام جمعه محترم توسط آموزش وپرورش نوشته ودرخصوص تجمیع مدارس تا ائمه جمعه ومردم درجریان کامل قرار گیرند .

آدرس کوتاه :