تشکیل شرکت تعاونی تابان دره گازه


شرکت تعاونی تابان دره گازه تاسیس شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت، شرکت تعاونی تابان دره گازه تاسیس شد.تعداد اعضاء  اولیه  این  تعاونی  50 نفر، سرمایه ثبتی آن مبلغ 000 ، 000، 300 ریال  و  محل  اجرای   طرحهای   تعاونی  روستای دره گازه می باشد.این تعاونی چند منظوره بوده ودر زمینه های خدماتی ، عمرانی ، فرهنگی ، کشاورزی ، دامپروری و... با اخذ مجوز از مراجع ذیربط  فعالیت می نماید.همچنین تعاونی مذکور توسعه منطقه ای می باشد و عضویت در آن با توجه به بند ب ماده 12 اساسنامه تعاونی با تصویب اعضاء هیئت مدیره صورت می گیرد.شایان ذکر است در صورت اختصاص تسهیلات و حمایت مسئولین مربوطه، این تعاونی می تواند تعداد 15 نفر اشتغال ایجاد و از مهاجرت ساکنین روستای دره گازه به شهر جلوگیری نماید.

 

آدرس کوتاه :