امام جمعه تفت:

تشکیل شورای زکات به صورت چرخشی درستاد نمازجمعه 6 بخش


امام جمعه شهرستان تفت دردیدار بامدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از تشکیل شورای زکات به صورت چرخشی درستاد نمازجمعه 6 بخش ازاین شهرستان به منظور فرهنگ سازی غریضه الهی زکات خبر داد.
امام جمعه تفت:

به گزارش روابط عمومی کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان تفت ،محمد رضا مدیح دراین دیدار بااشاره به مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان یزد اظهار داشت:یکی از مهمترین این مصوبات احداث اردوگاه کشوری کمیته امداد امام خمینی (ره) درشهرستان تفت است که تحقق این موضوع نیازمند همیاری وهمکاری مسئولین شهرستان واستان می باشد.

وی همچنین بر بهره گیری بهینه از ظرفیتهای موجود استان یزد درخصوص محرومیت زدایی تاکید نمود.

مدیر کل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت برقراری وایجاد فضای همدلی وتعاملی در بین مسئولین شهرستان خصوصاً ائمه جمعه وجماعات اذعان داشت:شهرستان تفت از جمله شهرستانهای تاثیر گذار در پیشرفت وتوسعه استان می باشد.

"محمداکبری" بیان داشت: توانمندسازی خانواده های نیازمند وتوسعه مشارکتهای مردمی از جمله برنامه های مهم این نهاددرراستای محرومیت زدایی می باشد که تحقق این رسالت مهم نیازمند هم افزایی و همراهی مردم و مسئولین است.

آدرس کوتاه :