تشکیل مدرسه قرآنی در سال تحصیلی آینده


مدیرآموزش وپرورش شهرستان تفت از راه اندازی مدرسه ی قرآنی درسال تحصیلی آینده خبر داد

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت،مدیر آموزش و پرورش در جلسه ی هماهنگی تشکیل مدرسه قرآنی که با حضور اولیاء دانش آموزان در دبستان شهید رجایی انجام شدگفت : با توجه با اینکه استعدادهای افراد متفاوت است لذا متناسب با آن باید مدارس خاص نیز ایجاد گردد وی علت تشکیل مدارس خاص را همین موضوع مطرح کرد و تاکید کردبا توجه به اینکه جایگاه این موضوع در شهرستان کمرنگ است باید سعی کنیم مدارس خاص از جمله مدرسه قرآنی را تحقق بخشیم وی اولین اقدام را راه اندازی مدرسه قرآنی در سال تحصیلی 92-91 با سه کلاس اول ، دوم و سوم بیان نمود،عبدالمجید زارع به تشریح وضعیت آموزش آموزش و پرورش شهرستان پرداخت و از خانواده ها خواست تا با همکاری خود شاهد پیشرفت بهتر علمی شهرستان باشیم وی با توجه به تشکیل مدارس قرآنی در شهرستانها ، راه اندازی این مدرسه در شهرستان را اقدامی خوب جهت استفاده بهتر دانش آموزان از علوم قرآنی دانست مدیر آموزش و پرورش رویکرد این مدارس را قرآنی عنوان نمود و ابراز امیدواری نمود تا با انتخاب معلمین باتجربه ودارای گرایش به قرآن درپیشرفت این مدرسه اقدام اساسی صورت گیرد وی از خانواده ها خواست تا با ثبت نام فرزندان خود در این مدرسه ضمن کمک در راه اندازی آن ، گامی موثر در رشد و شکوفایی دانش آموزان در خصوص علوم قرآنی بردارند در پایان جلسه ضمن اظهار نظر چندتن از اولیاء دانش آموزان ، تصمیم گرفته شد تا از پایه های اول و دوم وسوم ثبت نام شده گزینشی انجام و افرادی که توانایی حضور در این آموزشگاه را دارند در این مدرسه ثبت نام بعمل آید.

آدرس کوتاه :