تشکیل کارگروه انتخاب رشته کنکورسراسری


جلسه ی کارگروه انتخاب رشته ی کنکور سراسری سال 91 در دفتر مدیرآموزش وپرورش تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت، دراین جلسه مدیرآموزش وپرورش با توجه به اهمیت کنکور سراسری برای خانواده ها ودانش آموزان ودرصد قبولی بالا   ، درنظر گرفتن 3 پارامتر( برنامه ریزی برای چگونگی درس خواندن ، برنامه ریزی کارهای روزمره ی زندگی ، چگونگی انتخاب رشته) را مهم ارزیابی نمود.  آقای زارع استفاده از مشاوران مجرب ومتخصص را درپایگاه های انتخاب رشته باعث اطمینان خانواده ها دانست وبراین مهم تاکید کرد آقای زارع ضمن یادآوری رتبه ی هفتم درکنکور سراسری سال قبل  از حاضرین خواست تا با ارائه راهکارهای مناسب رتبه شهرستان را به حداقل برسانیم ،

درادامه جلسه ضمن ارائه نظرات وپیشنهادات موارد زیر به تصویب رسید :

·         3 پایگاه با توجه به آمار دانش آموزی درنظر گرفته شد ( دبیرستان نمونه شمسایی ونمونه کوکبیه درتفت و دبیرستان آیت الله خاتمی دهشیر )

·         انتخاب مدیر واعضای پایگاه وعوامل اجرایی آن وصدورابلاغ

·         دعوت واستفاده از مشاورین ودبیران متخصص درپایگاهها

·         تجهیز پایگاهها ی انتخاب رشته به رایانه ، اینترنت پرسرعت ودیگر امکانات لازم

·         نظارت کارشناس فن آوری وبازدید از پایگاهها ورفع هرگونه مشکل اینترنتی

·         انتخاب یک نفر کاربر آشنا به رایانه درهرپایگاه

·         تبلیغات داخل شهر با استفاده از بنر درمیادین شهر

·         درخواست اسامی دانش آموزان پایه ی چهارم امسال وسال قبل  جهت اطلاع رسانی به صورت پیامک

·         همایش یک روزه برای دانش آموزان سال چهارم درمورخه 8/5/91 وسخنرانی آقای اکبرنژاد

آدرس کوتاه :