تشکیل 11شرکت تعاونی در شش ماهه اول سالجاری


11شرکت تعاونی در شش ماهه اول سالجاری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت تاسیس گردید

 

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت ، در شش ماهه اول سالجاری تعداد 11شرکت تعاونی در گرایشهای کشاورزی، خدمات، صنعتی،حمل و نقل و... با عضویت 134 نفر و سرمایه ثبتی 000، 500، 948، 1 ریال در شهرستان تفت تاسیس گردیدند.

اشتغالزائی پیش بینی شده برای این تعاونیها 92 نفر می باشد که این امر در صورت اختصاص تسهیلات و حمایت مسئولین مربوطه محقق می شود.

شایان ذکر است از مجموع 11 تعاونی تشکیل شده، تعداد 6تعاونی در شهر تفت و مابقی در مناطق روستائی شهرستان مستقر می باشند.

 

آدرس کوتاه :