مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت:

تعداد381 سهمیه وام اشتغال به کمیته امداد تفت اختصاص یافت


مدیر کمیته امدادامام خمینی (ره)شهرستان تفت گفت: درسال جاری تعداد 381 مورد سهمیه وام اشتغال درطرحهای کارانگیزی،توان افزاییوخودکفایی به کمیته امداد شهرستان تفت اختصاص یافت.
مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت:

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت "محسن علیزاده" ضمن بیان این خبر افزود :پرداخت وام اشتغال به متقاضیان واجد شرایط با نهایت دقت وبررسی انجام ،تاحقی از کسی ضایع نشود.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری وتعامل بانکهای عامل قادر به جذب حد اکثری ظرفیتهای موجود باشیم و گام موثری در توانمندسازی مددجویان برداریم.

آدرس کوتاه :