تقدير و تشكر از فرماندار شهرستان تفت


مدير كل راه و شهرسازي استان از فرماندار شهرستان تفت تقدير نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي، در جلسه اي كه در تاريخ 01/04/1391با حضور مدير كل اداره راه و شهرسازي استان، فرماندار شهرستان تفت، نماينده مردم تفت و ميبد در جلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولين شهرستان در محل اداره كل راه و شهرسازي استان برگزار شد، مدير كل راه و شهرسازي استان با تقديم لوح تقدير از زحمات و همكاري فرماندار شهرستان تفت، قدرداني نمود.

آدرس کوتاه :