تقدير و تشكر بخشدار مركزي از دهياران برتر

تقدير و تشكر بخشدار مركزي از دهياران برتر


دهياري ها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم و كمك هاي دولت به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي اقدامات بسياري انجام داده اند.
تقدير و تشكر بخشدار مركزي از دهياران برتر

 

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت صادقی بخشدار مرکزی در ابتدای جلسه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دهیاران در ماه مبارک رمضان فرمود: توسعه پايدار روستايي يكي از اهداف اساسي در همه كشورها بخصوص در ايران است. توسعه پايدار يك مفهوم  كلي و در ارتباط با ابعاد مختلف زندگي روستاييان و همچنين رابطه اين ابعاد با محيط پيرامون مي باشد. در سيستم جديد مديريتي كشور، مديريت روستاها به شوراها و دهياران عزیز سپرده شده  است و مديريت روستايي در واقع فرايند سازماندهي، هدايت جامعه و محيط روستايي از طريق شكل دادن به سازمان ها ونهادهامی باشد كه مردم، دولت و نهاد‌هاي عمومي سه رکن اصلی آن را تشکیل می دهند. که با مشاركت مردم و از طریق تشكيلات و سازمان‌هاي روستايي برنامه‌ها و اهداف توسعه روستايي تدوين و اجرا گرديده و تحت نظارت و ارزشيابي قرار مي گيرد.توسعه پايدار روستايي عبارتست از وحدت ميان ابعاداجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي به منظور بالا بردن سطح معيشت و رفاه روستائيان عزیزمی باشد.

 صادقی همچنین به نقش دهياران به عنوان بازوي اجرايي شوراها اشاره فرمود دهياري ها از بدو تشكيل تاكنون با استفاده از همياري و مشاركت مردم و كمك هاي دولت به منظور رفع نيازمندي هاي عمومي، بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي روستا اقداماتي انجام داده اند که اجراي طرح هادي، برنامه خدمات عمومي و برنامه خدمات اجتماعي- اقتصادي، سه فعاليت عمده دهياران را تشكيل مي دهد. شوراها و دهياران با توجه به وظايف خويش با راهنمايي و همكاري مردم، آنها را به سمت حفظ محيط زيست سوق داده و در زمينه توزيع نابرابر در آمد ها مردم را ترغيب به فعاليت هاي سودآور مي كنند.نقش دهياري ها و شورا در مديريت توسعه روستايي به طور مشخص در وظايف آنها آورده شده است و مكانيسمي كه بايد اين نهاد مديريتي از آن استفاده نمايد مشاركت خودجوش يا حسابگرانه مردم و استفاده از اين نيروي تاثير گذار است.     

وي در ادامه  به نقش شرکت تعاونی دهیاریهای این بخش اشاره وافزود: شرکت تعاوني‌دهیاریها نهادي مردمي است كه با برخورداري از ويژگي‌هاي يك واحد اقتصادي و تجاري داراي ارزش‌هاي اجتماعي نيز می باشد.  صادقی همچنین شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی تفت را به عنوان یکی از موفق ترین شرکت ها ی استان در بحث صدور پروانه های ساختمانی مطرح نمودند.  

 

در پایان نیز صادقي بخشدارمركزي  با اهداء هدایايی از زحمات شبانه روزی دهیاران عزیز تقدیرو تشکر بعمل آورد.

 

            

 

آدرس کوتاه :