توزيع بالغ بر 40 تن پياز توسط تعاون روستايي شهرستان تفت


طي يك ماه گذشته بالغ بر 40 تن پياز تضميني در شهرستان تفت توزيع شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، بنا به گفته رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت: بدنبال خريد پياز در منطقه جيرفت و رودان به صورت تضميني و در راستاي بازاريابي و بازاررساني اين محصول ميزان 40 تن پياز در شهرستان توزيع شده است. "علي بناء" شروع عمليات توزيع را از اوايل خرداد ماه سالجاري دانست و افزود خريد تضميني پياز را يكي از راهكارهاي حفظ توليد و پيشگيري از زيان كشاورزان است. وي مشاركت در توزيع محصولات تضميني خريداري شده در ديگر استانها را كمك به فروش محصول، پيشگيري از زيان دولت و كمك به تنظيم نرخ بازار قلمداد كرد و اظهار داشت نبود صنايع تبديلي و فقدان الگوي مناسب كاشت از جمله مشكلات در زمينه توليد و فروش پياز در مناطق ياد شده است.

پياز (تعاون روستايي تفت)پياز (تعاون روستايي تفت)

آدرس کوتاه :