توزيع برنج ايراني به نرخ تعاوني توسط تعاوني روستايي شهرستان تفت


طي دو ماه گذشته بالغ بر 14 تن برنج ايراني به نرخ تعاوني در فروشگاه تروكا توزيع شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، بنا به گفته رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت: اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان تفت (فروشگاه تروكا) در راستاي تنظيم بازار در طي دو ماه گذشته جهت رفاه حال همشهريان برنج ايراني به نرخ تعاوني كه قرار هر كيلو 18900 ريال در شهرستان تفت  توزيع گرديده است و اين محصول در حال توزيع مي باشد.

آدرس کوتاه :