توزيع مرغ گرم به نرخ تعاوني توسط تعاوني روستايي شهرستان تفت


طي يك ماه گذشته بالغ بر 5000 كيلوگرم مرغ گرم به نرخ تعاوني در فروشگاه تروكا توزيع شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت گفت: بدنبال خريد مرغ گرم به نرخ تعاوني و در راستاي تنظيم بازار و ماه مبارك رمضان اين محصول ميزان 5 تن مرغ توسط اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان تفت (فروشگاه تروكا) توزيع شده است. علي بناء شروع عمليات توزيع را از اوايل تير ماه سالجاري دانست وي توزيع مرغ گرم به نرخ تعاوني به قيمت هر كيلو 47000 ريال را كمك به تنظيم نرخ بازار قلمداد كرد.

آدرس کوتاه :