توزيع 13 تن بذر گندم بين كشاورزان شهرستان تفت


سيزده تن انواع بذرهاي گندم امسال توسط شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي شهرستان تفت توزيع شد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي استان يزد ، رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت از توزيع 13 تن بذر گندم بين كشاورزان حوزه عمل شهرستان تفت خبر داد و اعلام كرد: شركت هاي تعاوني روستايي و كشاورزي تحت نظارت اين اداره در آغاز كشت توزيع بذر گندم را آغاز كرده اند.

علي بناء افزود اين مقدار بذر گندم شامل بذرهاي گواهي شده گندم از رقم‌هاي ارگ، سيستان، روشن، بم و كوير مي باشد اين بذرها با قيمت هر كيلو5650 ريال در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.

 

آدرس کوتاه :