تکمیل دیوار سنگی رودخانه تفت


دیواره رودخانه تفت از آبنمای میدان ابوالفضل(ع) تا پل مزرعه میرسیدمحمد احداث مي شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، دیواره رودخانه تفت از آبنمای میدان ابوالفضل(ع) تا پل مزرعه میرسیدمحمد احداث خواهد شد. عدم زیبایی منطقه، جلوگیری از تجمع زباله و نخاله و اعتراضات مردمی از دلایل انجام این پروژه می باشد که از 20 تیر آغاز شده و تا 20 مهر ادامه خواهد یافت.در این پروژه 1400 متری که دیواره هایی با ارتفاع متغیر بین 1 تا 3 متر احداث می شود، از اعتبارات دولتی و داخلی شهرداری مبلغ 190 میلیون تومان برای آن صرف خواهد شد.

آدرس کوتاه :