تیم کشتی شهرستان تفت مقام پنجم استان را به خود اختصاص داد


در مسابقات کشتی المپیاد ورزشی که در شهرستان طبس برگزار گردید هفت ورزشکار به این مسابقات اعزام شدند که چهار نفر از آنها حائز مقام گردیدند و در نهایت تیم کشتی شهرستان مقام پنجم استان را به خود اختصاص داد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت : در مسابقات کشتی المپیاد ورزشی دار العباده که در شهرستان طبس و با حضور 10 شهرستان برگزار گردید هفت کشتی گیر در رده سنی نوجوانان به این دوره از مسابقات اعزام که در وزن 85 کیلو گرم محمد جواد فلاح تفتی توانست مقام دوم را به خود اختصاص دهد و در وزن 63 کیلو گرم امین شیر یزدانی مقام سوم - در وزن 54 کیلو گرم علی فلاح مقام سوم و در وزن 76 کیلو گرم مهدی دهقانی مقام سوم را کسب نمودند و در نهایت تیم شهرستان تفت بعد از تیم های یزد – میبد – طبس – اردکان توانست مقام پنجمی استان را کسب نماید .

آدرس کوتاه :