ثبت‌نام‌ دوره‌هاي كارداني پودماني دانشگاه آغاز شد


ثبت‌نام‌ دوره‌هاي كارداني پودماني دانشگاه علمي كاربردي مركز فني و حرفه اي امام خميني (ره) تفت آغاز شد

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، " علي شباني " با اعلام اين خبر افزود: ثبت‌نام دوره‌هايكارداني فني و حرفه‌اي پودماني نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي در دو رشته تعمير و نصب آسانسور و كنترل برق ابزار دقيقاز 20 لغايت 27 شهريور ماه سال جاري انجام شد.
وي در ادامه اظهار داشت :‌ ثبت‌نام دوره‌هاي كارداني فني و حرفه‌اي پودماني نظامآموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، لذاداوطلبان بايد پس از تهيه كارت اعتباري از دفاتر پستي سراسر كشور و يا استفاده ازكارت‌هاي بانكي شبكه شتاب براي مشاهده دفترچه و ثبت‌نام در مهلت مقرر به پايگاهالكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه كنند.
" علي شباني " افزود : پذيرش دوره‌هايكارداني پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي به صورت بدون كنكور و بر اساس معدلديپلم انجام مي‌شود.
آدرس کوتاه :