جلسه بررسي مسايل و مشكلات رانندگان ميني بوس هاي حمل و نقل روستايي


با حضور بخشدار نیر جلسه بررسي مسايل و مشكلات رانندگان ميني بوس هاي حمل و نقل روستايي با حضور تعدادي از رانندگان در محل بخشداري نير برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، جلسه بررسي مسايل و مشكلات رانندگان ميني بوس هاي حمل و نقل روستايي با حضور تعدادي از رانندگان در محل بخشداري نير برگزار شد.آدرس کوتاه :