جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای بخش نیر برگزار شد


جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای بخش نیر به ریاست میرخلیلی بخشدار نیر، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در محل دفتر کار بخشدار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، جلسه بررسی  مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای بخش نیر به ریاست میرخلیلی بخشدار نیر، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در محل دفتر کار بخشدار برگزار شد.آدرس کوتاه :