جلسه بررسی مشکلات کانون فرهنگی-تربیتی ولایت تفت برگزار شد


جلسه بررسی مشکلات کانون فرهنگی تربیتی ولایت تفت با حضور نماینده مردم تفت و میبد، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ، مدیرسازمان دانش آموزی استان و جمعی از کارشناسان این سازمان در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه بررسی مشکلات کانون فرهنگی تربیتی ولایت تفت با حضور نماینده مردم تفت و میبد، فرماندار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت، مدیرسازمان دانش آموزی استان یزد و جمعی از کارشناسان این سازمان در فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.

در این جلسه "حسین ملانوری" مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد اظهار داشت: با توجه به این که کانون فرهنگی تربیتی ولایت تفت جزو سرمایه های ملی به حساب می آید و همانند این نوع کانون در کشور فقط ده مورد وجود دارد لازم است در تقسیم بودجه مرمت و بهسازی،  مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه هر یک از حاضرین به بیان نظرات خود پیرامون حل مشکلات این مجموعه پرداختند.آدرس کوتاه :