جلسه توجيهي ، آموزشي مسئولان و مربيان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي تفت برگزار شد .


جلسه توجيهي ،آموزشي نماينده حراست مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت با مسئولان و مربيان آموزشگاه هاي آزاد شهرستان تفت برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت در روز يكشنبه مورخ 25/04/91 ساعت 9 لغايت 30/10 جلسه اي با حضور نماينده حراست مركز ، مسئول آموزشگاه هاي آزاد مركز و مسئولان و مربيان آموزشگاه هاي آزاد شهرستان تفت برگزار گرديد .در اين جلسه توجيهي ، آموزشي ثقفي نماينده حراست مركز بيان داشت : وظايف دفتر حراست
1-       حفاظت پرسنلي
1-       حفاظت اسناد
2-       حفاظت فيزيكي
3-       حفاظت IT  
است كه در بخش آموزشگاه هاي آزاد مورد اول بيشتر حائز اهميت است .
وي افزود : موفق ترين نيروي حراست كسي است كه براي حفاظت از انحراف اجزاي ريز و درشت سازمان به پيشگيري بپردازد و براي پيشگيري مهمترين آيتم هماهنگي بين حراست و مسئولين آموزشگاه هاي آزاد در برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها و ساير فعاليت ها ميباشد .در ادامه جلسه خانم رفيعي مسئول آموزشگاه هاي آزاد مركز در خصوص مسائل و مشكلات آموزشگاه هاي شهرستان سخن گفت . 
 
آدرس کوتاه :