جلسه توجيهي آشنايي با بسيج


جلسه توجيهي- آموزشي آشنايي با بسيج و بسيج كارمندي در اداره راه و شهرسازي تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي شهرستان تفت، به مناسبت ميلاد حضرت علي اكبر(ع) و گراميداشت روز جوان، كلاس توجيهي- آموزشي آشنايي با بسيج و فعاليت هاي بسيج كارمندي ويژه پرسنل اداره راه و شهرسازي تفت برگزار شد. در اين جلسه مسئول بسيج ادارات شهرستان تفت، توضيحاتي در زمينه فعاليت هاي بسيج كارمندي، مزاياي آن بيان كرد و مقرر شد پايگاه بسيج مقاومت كارمندي در اين اداره تشكيل شود.

 

آدرس کوتاه :