جلسه توديع ومعارفه رئيس اداره خدمات مشتركين مديريت توزيع برق شهرستان تفت برگزار شد


در نشستي رئيس جديداداره خدمات مشتركين مديريت توزيع برق شهرستان تفت معرفي شد

 به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان تفت، مديرتوزيع برق شهرستان تفت اداره خدمات مشتركين راپل ارتباطي ميان ارباب رجوع واداره خواند وگفت: بابرنامه ريزي روزانه توسط اداره خدمات مشتركين ميتوان به راحتي بامردم وارباب رجوع ارتباط برقرارنمايد ويكي از دغدغه هاي شركت كه وصول مطالبات ميباشد رابهبود بخشد

وي گفت باجلسات متعدد با مامورين قرائت كنتور وراهنمائي آنها ميتوان به اهداف شركت رسيد ومردم هم اگر كنتور آنها صحيح وبموقع قرائت گردد هيچ گله مندي نخواهند داشت كه اين امر باعث بهبود وصول مطالبات خواهدشد

 وي همچنين  ضمن تشكر از ولي ا... طايفي ، رئيس سابق اداره خدمات مشتركين اظهار اميدواري كرد: رضامحمدبيكي،  سرپرست جديد اين اداره درجهت رسيدن به اهداف شركت گام بردارد .

دراين جلسه مسئولين وپرسنل ديگرواحدهاي اين مديريت نيز با ضمن تبريك انتصاب سرپرست جديد اداره خدمات مشتركين آمادگي خودرا جهت هرگونه همكاري بانامبرده اعلام نمودند .

شايان ذكراست ولي ا... طايفي رئيس اسبق اداره خدمات مشتركين اين مديريت درحكم جديد به سمت رئيس گروه كارشناسان نظارت بر خدمات عمومي شركت توزيع منصوب گرديده است واازدرگاه خداوند متعال توفيق مضاعف نامبرده را درماموريت جديد وخدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي واهداف عاليه شركت توزيع نيروي برق استان يزد خواستاريم .
آدرس کوتاه :