جلسه تودیع ومعارفه مسئول و مسئولین کانون های بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت


جلسه تودیع ومعارفه مسئول و مسئولین کانون های بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت

به گزارش روابط عمومی جلسه تودیع ومعارفه  مسئول و مسئولین کانون های  بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز تفت دیروز مورخ 21/08/91باحضور مسئولین بسیج دانشجویی استان وشهرستان برگزارگردید.دراین جلسه دکتر ذولفقاری ریاست دانشگاه ،ضمن  تقدیر و تشکراز فعالیت های بسیج دانشجویی در طی این یک سال به خصوص اردوی پیش دانشگاهی ومراسم عیدغدیر،نکاتی درمورد نظم در کار بیان نمودند همچنین ایشان از هماهنگی ونظم برنامه های اخیر بسیج دانشجویی تشکر کردندوبرای مسئولین جدید ،آرزوی موفقیت کردند.همچنین دراین جلسه مهندس میرعلی مسئول بسیج دانشجویی استان،ضمن تشکر از تشکیل این جلسه،وهمکاری وحمایت ریاست دانشگاه پیام نور تفت باتشکل بسیج دراین مرکز،یادآور شد" که بسیج دانشجویی دوهدف عمده دارد:1-نیرو سازی برای نظام جمهوری اسلامی 2-مشارکت وحضوردررفع چالش های اساسی نظام، که این دو ،جز باکوشش وخودسازی (تقوای الهی) میسر نمی شود.دراین جلسه اعضای شورای بسیج دانشجویی علاوه براعلام برنامه های کانون ها و واحدهای خود، در ترم جاری به بررسی مشکلات وموانع فعالیت فرهنگی در دانشگاه پرداختند وریاست دانشگاه ابراز امیدواری کرد که باهمکاری وهمدلی هم مشکلات حل خواهد شد.آقای ریحانی مسئول بسیج دانشجویی شهرستان  ضمن تشکر از ریاست دانشگاه به دلیل همکاری وهمیاری با بسیج دانشجویی ،سخنانی را درمورد تشکیل 90درصدی ساختار بسیج دانشجویی وپیاده سازی آن در این دانشگاه بیان کردند وفرمودند "که درحال حاضر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور تفت در بین مراکز دیگر شهرستان ،از این لحاظ پیشرفت بسیار خوبی داشته است " ایشان همچنین برای مسئولین جدید بسیج آرزوی موفقیت کردند در پایان این مراسم مسئول حوزه بسیج دانشجویی پیام نور استان،آقای شیشه بری ضمن تشکر از اعضای شورای بسیج دانشجویی مرکز وریاست دانشگاه،از جناب آقای ریحانی به دلیل پیگیری وبرخورد مناسب بادانشجویان تشکر کردند وسپس ضمن اهدای لوح تقدیر به مسئول قبلی بسیج دانشجویی،  حکم مسئولیت آقای سید محمد اشراف زاده به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه راقرائت نمودند همچنین حکم مسئولیت دیگر اعضا  دراین جلسه به آنها اهداگردید
آدرس کوتاه :