جلسه سازماندهی معلمان مقطع ابتدایی


مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت در جلسه سازماندهی معلمان مقطع ابتدایی که در سالن اجتماعات آیت الله حسنعلی (ره ) برگزار شد لازمه اصلاح و پیشرفت کشور را اصلاح آموزش و پرورش دانست.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت، مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت در اين جلسه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و این سند را گامی اساسی در آموزش و پرورش دانست ، آقای زارع سپس به نحوه ی سازماندهی پرداخت و با توجه به رعایت امتیاز بندی و پارامترهای در نظر گرفته شده از معلمین خواست تا چنانچه حقی در این زمینه تضییع گردیده است کتباً اعلام تا پیگیری لازم صورت پذیرد وی سپس به مصوبات کمیته انتصابات اشاره نمود و با توجه به لازم الاجرا نمودن این مصوبات هرگونه همکاری از جانب معلمان را موجب پیشرفت بهتر  دانست وی با توجه عدم شناخت مدیر آموزش و پرورش با مدیران فعلی، ابقاء شدن مدیران مدارس را به همین علت ذکر کرد و ابراز امیدواری نمود در سال تحصیلی آینده هر کس در هر پستی که قراردارد با نشان دادن توانایی خود ، ضمن گام برداشتن بهتر درپیشبرد آموزش وپرورش پست های مورد تصدی خودرا حفظ نمایدو  در سال آینده کمترین تغییرات را داشت.

آدرس کوتاه :