جلسه ستاد احيا امر به معروف و نهي از منکر شهرستان تفت


جلسه ستاد احيا امر به معروف و نهي از منکر شهرستان تفت با حضور معاونين ستاد در اداره تبليغات اسلامي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت در اين جلسه ابتداء حجت الاسلام متوسل مطالبي پيرامون امر به معروف و نهي از منکر از قرآن و روايات بيان کرد .

در ادامه حجت الاسلام حسيني خواستار برنامه ريزي صحيح اجراي امر به معروف و نهي ازمنكر در ادارات و تشکلهاي مردمي، اصناف و بازاريان در زمينه ايجاد، تحول و ترو يج فرهنگ امربه معروف در جامعه شد.

اين جلسه 20 آبان 91در اداره تبليغات اسلامي شهرستان تشکيل شد

آدرس کوتاه :