جلسه ستاد سازماندهی امور جوانان برگزار شد


ستاد سازماندهی امور جوانان به مناسبت فرا رسیدن سالروز ازدواج حضرت علی ( ع ) و فاطمه الزهرا و روز تربیت بدنی و ورزش رأس ساعت 5/10 با حضور فرماندار ومسئولین 17 اداره شهرستان با موضوع ازدواج و مشکلات پیش روی آن تشکیل گردید

 

جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان در محل فرمانداری ساعت 10/5امروز با حضور فرماندار و مسئولین ادارات  مربوطه برگزار گردید در این جلسه پیرامون موضاعات مختلف از جمله ازدواج و مسائل مربوط به آن و راه های تسهیل نمودن امر ازدواج برای جوانان بحث و تبادل نظر گردید .

از جمله مشکلات ازدواج نبوداشتغال و مسکن جوانان می باشد که در این خصوص فرماندار و هریک از اعضای ستاد  راه کارهایی را ارائه  و پیشنهادات  اعضاء به دبیر ستاد ارائه گردید .

در پایان مقرر گردید از طرف دبیر خانه ستاد نسبت به تشکیل کار گروههای مختلف در خصوص مسائل مربوط به جوانان اقدام و مراتب در جلسات بعدی تصمیم گیری و موراد مورد نظر اجرایی گردد .  

آدرس کوتاه :