جلسه شوراي اداري بخش نیر برگزار شد


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر جلسه شورای اداری بخش نیر روز شنبه مورخ 16/4/97 به ریاست میرخلیلی بخشدار نیر، فرماندهان انتظامی و نظامی و مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی در محل سالن اجتماعات شهید دهقان بخشداری تشکیل شد . در این جلسه میرخلیلی گزارشی از مسائل و مشکلات ، نیازمندی ها و پیگیری ها و اقدامات انجام شده در خصوص مباحث مختلف عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و حوزه بهداشت و درمان و بویژه مسئله آب و کمبود آن، حل بحران آب در بعضی از روستاهای بخش توسط تانکرهای آب رسانی ارائه داد. در ادامه با طرح مسائل و مشکلات ادارات توسط مسولین مربوطه با بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ و جهت اجرا و پیگیری ابلاغ گردید .

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر جلسه شورای اداری بخش نیر روز شنبه مورخ 16/4/97 به ریاست میرخلیلی بخشدار نیر، فرماندهان انتظامی و نظامی و مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی در محل سالن اجتماعات شهید دهقان بخشداری تشکیل شد . در این جلسه میرخلیلی گزارشی از مسائل و مشکلات ، نیازمندی ها و پیگیری ها و اقدامات انجام شده در خصوص مباحث مختلف عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و حوزه بهداشت و درمان و بویژه مسئله آب و کمبود آن، حل بحران آب در بعضی از روستاهای بخش توسط تانکرهای آب رسانی ارائه داد. در ادامه با طرح مسائل و مشکلات ادارات توسط مسولین مربوطه با بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ و جهت اجرا و پیگیری ابلاغ گردید .آدرس کوتاه :