جلسه شوراي اداري تعاون روستايي شهرستان تفت


دومين جلسه شوراي اداري اداره تعاون روستايي شهرستان تفت در سالجاري با حضور مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد

 

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، سيصد و سي و پنجمين جلسه شوراي اداري تعاون روستايي شهرستان تفت و دومين جلسه سالجاري با حضور مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد و رييس اداره بازرگاني تعاون روستايي استان و با مديران عامل تشكلهاي روستايي و كشاورزي و زنان شهرستان در محل اداره تعاون روستايي شهرستان تفت بنا به دعوت قبل تشكيل شد.

جلسه با ذكر آياتي از كلام ا... مجيد آغاز و در ادامه رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ضمن خير مقدم به حاضرين و تبريك به مناسبت هفته دفاع مقدس و دهه كرامت آغاز گرديد.

و در ادامه مديران عامل تشكلهاي تعاوني روستايي و كشاورزي به معرفي خود و عملكرد شركت و سود ويژه اي كه در سال 1390 به دست آوردند و مشكلات و نواقص موجود در شركت خود را بيان نمودند.

در ادامه پس از صحبت هاي مديران عامل مدير محترم استان ضمن تبريك به مناسبت هفته دفاع مقدس و هشت سال دفاع مقدس به تمامي مشكلات و نواقص شركتها كه توسط مديران عامل مطرح شد توضيح كامل و جامعي دادند قول مساعدت و همكاري را با تشكلها را دادند.

از جمله مشكلات تشكلها كه در جلسه توسط مديران عامل بيان شد مشكل كمبود نقدينگي خريد كود شيميايي و ثبت در سامانه هوشمند كود شيميايي ، اجاره انبار ، اجرايي كردن نرم افزار سيترا و مشكلاتي كه در اين نرم افزار وجود دارد و مهمترين مشكلات شركتها اجراي اوراق سهامداران اعضا مطرح شد.

 

آدرس کوتاه :