جلسه شوراي هماهنگي كشاورزي در بخش مركزي تفت برگزارشد


جلسه شوراي هماهنگي كشاورزي در بخش مركزي تفت با حضور بخشدار، مدير جهادكشاورزي و روساي مراكز خدمات جهادكشاورزي اين بخش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت،بخشدار مركزي تفت در اين جلسه ضمن عرض خيرمقدم و تقدير و تشكر از خدمات و زحمات مدير جهاد كشاورزي و روساي مراكز خدمات جهاد كشاورزي دهستان ها بر خدمت رساني هرچه بيشتر به مردم تاكيد كرد. "علي احمديان" به ارزش خدمت و خدمات رساني به مردم اشاره و گفت: هرموقعيتي كه براي انسان بوجود مي آيد نعمتي است كه شكر آن خدمت رساني به بندگان خداست.
بخشدار مركزي تفت روستاها را طلايه دار اجراي شعار سال عنوان نمود و افزود روستائيان، كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي در روستاها بعنوان نقطه شروعي براي آغاز اجراي منويات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) در سال جاري دانست.
وي به پتانسيل ها و ظرفيت هاي خوب بخش مركزي تفت در حوزه كشاورزي اشاره و براستفاده و بهره برداري مناسب از آن تاكيد كرد.

مدير جهاد كشاورزي تفت هم در اين جلسه به بيان گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط اين مديريت در سطح بخش اشاره و آمادگي جهاد كشاورزي را در همكاري برنامه ها اعلام كرد و روساي مراكز خدمات جهاد كشاورزي هم در گزارش هاي جداگانه برنامه ها و عملكرد مراكز خود را بيان كردند. 

آدرس کوتاه :