جلسه شورای اداری کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان تفت تشکیل شد


جلسه شورای اداری کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان تفت باحضور مدیرکل ،معاونین ومدیران ستادی درمحل سالن اجتماعات این نهاد تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی کمیته امدادامام خمینی(ره)شهرستان تفت" جلسه شورای کمیته امدادامام خمینی (ره) با حضور مدیرکل ؛معاونین ومدیران ستاددی ومدیر وپرسنل مدیریت شهرستان تشکیل وبعد از تلاوت کلام وحی وخیرمقدم توسط مدیر شهرستان ،مدیرکل به سخنرانی پرداخت.

 "محمد اکبری" ، حضور خود ومعاونین دراین جلسه را ارج نهادن به زحمات همکاران،تقویت روحیه همدلی وهمکاری درراستای تسهیل خدمات به مددجویان وکارکنان دانست.

ایشان مهمترین مسئولیت ورسالت مدیران استان را حمایت وپشتیبانی ازاجرای دقیق قوانین ومقررات جاری امداد برشمرد.

درادامه جلسه ،اعضاء ضمن بحث وگفتگو پیرامون مسائل ومشکلات تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.

لازم بذکر است با پایان یافتن جلسه مدیر کل امداد وجمعی از همکاران ایشان  از نزدیک باتعدادی از مددجویان در منزل وبعضی ازطرحهای اشتغالزایی کمیته امداد شهرستان  ومجریان طرح دیدن وآنها را مورد تفقد ودلجویی قراردادند.

آدرس کوتاه :