جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان تفت در محل فرمانداری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت "ناصر دهقانی" در این جلسه علم و سوادآموزی را از ضروریات و نیازها انسانها دانست و گفت: هر جامعه ای برای پیشرفت در زمینه های مختلف نیازمند ارتقای زیرساخت های فرهنگی از جمله سطح سواد مردم است و لذا مبارزه با بیسوادی یک حرکت ارزشمند است و همه باید در هر جایگاهی که هستند به این مهم کمک کنند . معاون فرماندار  با بیان اینکه ریشه بسیاری از معضلات بی سوادی و ناآگاهی است به حضور افراد غیربومی در شهرستان که باعث بالا رفتن آمار بی سوادی در شهرستان شده اند اشاره نمود و گفت: این افراد مانند هر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار هستند و لذا افراد غیر بومی که بی سواد هستند باید شناسایی شوند و امکانات لازم برای باسواد کردن آنها فراهم شود . وی با تاکید براهمیت فرهنگ سازی برای افزایش سواد آموزی ،  همکاری و بکارگیری ظرفیتهای اداری همه دستگاههای شهرستان را در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی درسطح شهرستان خواستار شد . مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت نیز در ادامه جلسه به دلایل افزایش بی سوادی در شهرستان پرداخت و گفت: شهرستان تفت در بحث سواد آموزی با مشکلات زیادی روبرو می باشد و پیری جمعیت ، مهاجرت روزافزون و پراکندگی جمعیت از دلایل بالا رفتن آمار بی سوادی در شهرستان می باشد. وی با بیان اینکه در استان جایگاه خوبی در سواد آموزی نداریم گفت: آمارها بدست آمده از سرشماری سال 95 جایگاه سواد آموزی شهرستان در استان را پایین آورده است و امید است با تلاش این معضل فرهنگی از شهرستان رخت بندد و با ارائه راهکارها بتوانیم در بحث سواد آموزی قدمهای خوبی را برداریم. طی این جلسه "اسلامی"، کارشناس مسئول سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گزارشی آماری از بیسوادان شهرستان، پالایش و آمایش آنها بر اساس شاخص های مربوطه و گزارش عملکرد واحد سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان را ارائه کرد و به بیان دلایل تداوم بیسوادی در شهرستان پرداخت. در این نشست مقرر شدنهضت سوادآموزی شهرستان  آمار بی سوادان و کم سوادان شهرستان را با همکاری و مساعدت سایر ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان جمع آوری نماید و با برنامه ریزی نسبت به آموزش بی سوادان شهرستان اقدام نماید.  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت "ناصر دهقانی" در این جلسه علم و سوادآموزی را از ضروریات و نیازها انسانها دانست و گفت: هر جامعه ای برای پیشرفت در زمینه های مختلف نیازمند ارتقای زیرساخت های فرهنگی از جمله سطح سواد مردم است و لذا مبارزه با بیسوادی یک حرکت ارزشمند است و همه باید در هر جایگاهی که هستند به این مهم کمک کنند.

معاون فرماندار  با بیان اینکه ریشه بسیاری از معضلات بی سوادی و ناآگاهی است به حضور افراد غیربومی در شهرستان که باعث بالا رفتن آمار بی سوادی در شهرستان شده اند اشاره نمود و گفت: این افراد مانند هر ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار هستند و لذا افراد غیر بومی که بی سواد هستند باید شناسایی شوند و امکانات لازم برای باسواد کردن آنها فراهم شود.

وی با تاکید براهمیت فرهنگ سازی برای افزایش سواد آموزی ،  همکاری و بکارگیری ظرفیتهای اداری همه دستگاههای شهرستان را در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی درسطح شهرستان خواستار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت نیز در ادامه جلسه به دلایل افزایش بی سوادی در شهرستان پرداخت و گفت: شهرستان تفت در بحث سواد آموزی با مشکلات زیادی روبرو می باشد و پیری جمعیت ، مهاجرت روزافزون و پراکندگی جمعیت از دلایل بالا رفتن آمار بی سوادی در شهرستان می باشد.

وی با بیان اینکه در استان جایگاه خوبی در سواد آموزی نداریم گفت: آمارها بدست آمده از سرشماری سال 95 جایگاه سواد آموزی شهرستان در استان را پایین آورده است و امید است با تلاش این معضل فرهنگی از شهرستان رخت بندد و با ارائه راهکارها بتوانیم در بحث سواد آموزی قدمهای خوبی را برداریم.

طی این جلسه "اسلامی"، کارشناس مسئول سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گزارشی آماری از بیسوادان شهرستان، پالایش و آمایش آنها بر اساس شاخص های مربوطه و گزارش عملکرد واحد سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان را ارائه کرد و به بیان دلایل تداوم بیسوادی در شهرستان پرداخت.

در این نشست مقرر شدنهضت سوادآموزی شهرستان  آمار بی سوادان و کم سوادان شهرستان را با همکاری و مساعدت سایر ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان جمع آوری نماید و با برنامه ریزی نسبت به آموزش بی سوادان شهرستان اقدام نماید.

 آدرس کوتاه :