جلسه مدیریت پسماند بیمارستان شهید بهشتی تفت برگزارشد


با حضور فرماندار، شهردار، رئیس بیمارستان شهید بهشتی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان و جمعی از مسئولان جلسه بررسی پسماند بیمارستان شهید بهشتی تفت برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ،با حضور فرماندار، شهردار، رئیس بیمارستان شهید بهشتی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان و جمعی از مسئولان جلسه بررسی پسماند بیمارستان شهید بهشتی تفت برگزارشد.آدرس کوتاه :