جلسه پيگيري وصول مطالبات در مديريت توزيع برق شهرستان تفت برگزارشد


در نشستي راههاي افزايش وصول مطالبات مديريت توزيع نيروي برق تفت بررسي شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان تفت: امير ابوئي ، مديربرق شهرستان تفت درجلسه خدمات مشتركين اين مديريت راه هاي افزايش وصول مطالبات وراهكارهاي آن را برشمرد وگفت :بنابه ضرورت وصول مطالبات و تخصيص بوجه ها از سوي شركت توانير با توجه به درصدوصولي ، اين وظيفه بردوش همه پرسنل مخصوصا اداره خدمات مشتركين هرواحد ميباشد

 وي افزود: وصول مطالبات مي بايست توسط اداره خدمات مشتركين مديريت شده ودر اولويت دستوركار روزانه قرار گيرد  

وي ضمن ارائه چند راهكار مناسب جهت وصول بهتر مطالبات گفت:يكي از دغدغه هاي شركت وصول قبوض برق ادارات دولتي است  كه جهت رفع اين مشكل ، جلسات متعددبامديران آنها برگزار شده است

  مديربرق شهرستان با اعلام نرخ رشد وصولي اين شهرستان اظهار اميدواري كرد: با قول مساعدت وهمكاري مديران ادارات دولتي ، شاهد بهبود وصول مطالبات باشيم

در پايان همين جلسه ، پرسنل خدمات مشتركين  راهكارها وپيشنهادهاي خودرا ارائه نمودند.

 

 

آدرس کوتاه :