جلسه پیشگیری از اعتیاد در اداره بهزیستی شهرستان تفت برگزار شد


جلسه پیشگیری از اعتیاد با حضور اعضای محترم بسیج ادارات شهرستان و تعدادی از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در اداره بهزیستی شهرستان تفت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان تفت، جلسه پیشگیری از اعتیاد با حضور کارشناس محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برای جمعی از بسیجیان محترم ادارات شهرستان و مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان تفت در روز یکشنبه 23/7/91 برگزار گردید در این جلسه کارشناس مواد مخدر استان ابتدا در مورد مضرات سیگار ایراد سخن نمود و سپس حاضرین در جلسه را با  مخدر صنعتی و سنتی آشنا نمود و در مورد بخشی از آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مخدر بحث نمود  

آدرس کوتاه :