جلسه کار گروه بانوان شهرستان تفت


حضور مسئول ورزش بانوان شهرستان در جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون فرصت ها ،تهدیدها و راهکارهای اجرایی ارتقاء وضعیت زنان و خانواده شهرستان تفت

این جلسه با حضور فرماندار و مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و روسا و مسئولین بانوان ادارات در محل شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید که مسائل و مشکلات زنان در شهرستان بیان و راهکارهایی نیز ارائه گردید .

مسئول ورزش بانوان بیان نمود مشکلات ورزش بانوان در این شهرستان بسیار زیاد است که از مهمترین آنها نبود سالن اختصاصی ویژه زنان می باشد و نبود بودجه و اعتبارات لازم جهت خرید تجهیزات ورزشی مناسب جهت ورزش بانوان دومین مشکلی که ما در سطح شهرستان در خصوص ورزش بانوان داریم همگانی کردن ورزش در بین خانواده ها و زنان خانه دار می باشد که باید سعی خود را در جهت ترویج فرهنگ ورزش علی الخصوص ورزش همگانی بیشتر نمائیم که انشاء ا... در نظر است ورزش صبحگاهی را در پارک های سطح شهرستان جهت بانوان راه اندازی نمائیم و هدف ورزش بانوان این است که ورزش را بعنوان یکی از اصلی ترین برنامه های روزانه بانوان قرار دهیم و بانوان را متقاعد نمائیم که ورزش نیز مانند غذا خورد یکی از برنامه های روزانه آنها باشد و حداقل در روز نیم ساعت پیاده روی را داشته باشند به امید روزی که تمام جامعه ورزش را جدی بگیرند .

آدرس کوتاه :