جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای بخش نیر برگزار شد


با جضور بخشدار نیر ، رئیس دادگاه نیر و کارشناس امور عمرانی دهیاریهای بخش جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای روستاهای بخش نیر در محل بخشداری تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر امروز سه شنبه سیزدهم شهریورماه به ریاست بخشدار نیر با حضور رئیس دادگاه نیر و کارشناس امور عمرانی دهیاریهای بخش جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای روستاهای بخش نیر در محل بخشداری تشکیل گردید.

در این جلسه مصوبات شوراها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر  قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.آدرس کوتاه :