جلسه ی مدیران سه مقطع


مدیرآموزش وپرورش تفت در جلسه ی مدیران سه مقطع تحصيلي شهرستان که با حضور تعدادی از کارشناسان برگزار شد، خدمت درآموزش وپرورش را سربلندی وافتخار دانست.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت،"عبدالمجيدزارع"در اين جلسه هدف اصلی کار درآموزش وپرورش را عملکرد ، اخلاق ، آموزش وپرورش عنوان نمود وی به کسانی که به نوعی هدف آنها سیاسی کردن آموزش وپرورش است توصیه نمود تا دروزارتخانه ی دیگری مشغول به کارشوند.

مدير آموزش و پرورش تفت به سازماندهی معلمان پرداخت وابراز امیدواری نمود تا امسال حداکثر تاپایان مرداد کلیه ی ابلاغ ها به دست فرهنگیان برسد وی از مدیران خواست تا با نهایت دقت کادر مدرسه ی خودر براساس ابلاغ شناسایی ودرصورت مشکلی اداره رادرجریان بگذارند آقای زارع با توجه به آنلاین شدن حسابداری مدارس به مدیران توصیه نمود تا کلیه ی ورود وخروجی های مدارس را روزانه ثبت نمایند وی با توجه به کمبودهای بعضی تجهیزات مدارس وتعمیرات اساسی به مدیران گفت : تابراساس فرم های دراختیار مدیران تجهیزات مورد نیاز وعمرانی مدارس به ترتیب اولویت به اداره ارسال دارندتا پس از ابلاغ اعتبارات حقی از مدارس تضییع نشود وی با توجه به اهمیت انتخاب رشته دانش آموزان و نحوه ی انتخاب رشته از مدیران مقطع متوسطه خواست تا با راهنمایی دانش آموزان به پایگاه های انتخاب رشته آموزش وپرورش واستفاده از مشاوران مجرب گامی موثر درقبولی آنها بردارند آقای زارع با توجه به کاربردی شدن اتوماسیون مدارس از اول مهرماه از مدیران خواست تانسبت به تهیه ی سخت افزار ونرم افزار لازم اقدام نمایند وی به تراکم کم دانش آموزان در شهرستان اشاره کرد واین مشکل را باعث تجمیع مدارس ویا منحلی اعلام کرد که از مدیران خواست تا با درایت ومدیریت نسبت به آگاه سازی خانواده ها اقدام تا با کمترین مشکلی سال تحصیلی جدید را آغاز کنیم این مقام مسئول درآموزش وپرورش پاسخ به نامه های اداری در وقت قانونی خود راضروری دانست وکوتاهی دراین امرر اخلل در کار آموزش وپرورش دراستان ووزارتخانه ذکرکرد وباعث عدم تصمیم گیری به موقع مسئولان خواند وی درپایان سخنان خود ضمن اعلام کار پیش دبستانی به صورت غیردولتی ازسال تحصیلی جدید،  از مدیران مدارس که با صبر وحوصله جلسه را مدیریت نمودند قدردانی وخاطرنشان ساخت تا با همکاری مدیران وکلیه ی معلمان آموزش وپرورش را به جایگاه واقعی آن برسانیم .  

آدرس کوتاه :