جلسه ی مدیران متوسطه شهرستان تفت


جلسه ی مدیران مقطع متوسطه ی شهرستان تفت باحضور مدیرآموزش وپرورش وکارشناس آموزش متوسطه درسالن اجتماعات حجه الاسلام حسنعلی (ره) برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش شهرستان تفت، دراین جلسه مدیرآموزش وپرورش شهرستان تفت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به حساسیت  نقش مدیران درتعالی امرآموزش وپرورش پرداخت." عبدالمجيد زارع" نقش مدیران را درپیشرفت امورآموزش وپرورش به ویژه ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان را مهم توصیف کرد واز مدیران خواست تا دراین زمینه ضمن ارتقاء سطح دانش خود راهکارهای مناسب را ارائه دهند وی درپایان آمادگی آموزش وپرورش وشخص مدیر را دراین زمینه اعلام کرد.

معاون آموزش دوره های تحصیلی نیز دراین جلسه ثبت نام پایه های اول متوسطه اشاره کرد و رعایت منطقه بندی را یادآورشد .

کارشناس دوره ی متوسطه آموزش وپرورش تفت نیز به توجیه وکم وکیف کلاس های تابستانی پرداخت .

درپایان جلسه مدیران مدارس به بیان دیدگاه های خود درحوزه ی فعالیت خود پرداختند ومقرر شد گروه های آموزشی با نظارت آموزش وبا توجه به سهمیه مدارس خاص امر سازماندهی دبیران محترم به نحو مطلوب انجام پذیرد.

 

آدرس کوتاه :