جلسه ی هماهنگی بهزیستی وآموزش وپرورش درخصوص مهدکوک وپیش دبستان ها


مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی تا پایان سال 92می توانند پیش دبستانی به صورت ضمیمه داشته باشند.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت،جلسه هماهنگی نحوه ثبت نام وادامه کلاسهای پیش دبستانی با حضوررئیس اداره بهزستی،مدیرآموزش وپرورش،خانم حق جو و.....در دفتر مدیر آموزش و پرورش بر گزار شد. در این جلسه مدیر آموزش و پرورش با  توجه  به اینکه امسال پیش دبستانی از مجموعه کلاسهای رسمی آموزش وپرورش جدا می شود خاطر نشان ساخت تا باهمکاری بهزیستی آمار نوآموزان پیش دبستانی شهرستان تحت پوشش قرارگیرد.عبدالمجید زارع خاطر نشان ساخت تا با توجه به تجربه خوب مربیان پیش دبستانی در سالهای گذشته از آنها استفاده کنند.وی همچنین ابراز امیدواری نمود تاپیش دبستانی ضمیمه مهد بایدازمحتوای آموزش اداره کل آموزش وپرورش استفاده نمایند.

همچنین شهریه آنها طبق دستورالعمل آموزش و پرورش عمل شود.عبدالمجید زارع اضافه کرد جهت آموزش پیش دبستانی تمامی 19 مهد روستا که هم اکنون دایر می باشند می توانند فعالیت پیش دبستانی را جهت سنین 5 و 6  ساله داشته باشند.

رئیس اداره بهزیستی تفت نیز ضمن تشکر از آموزش و پرورش به واسطه ی همکاری خوب با بهزیستی گزارشی از وضعیت مهد های روستایی وشهری بیان داشت. حسینی اضافه کرد تا با مجوزهای لازم و دستورالعمل های مربوطه کلاسهای پیش دبستانی به نحو مطلوب اداره شود.

آدرس کوتاه :