جوابيه روابط عمومي فرمانداري شهرستان تفت


در پي درج مطلبي در پايگاه خبري تحليلي تفت، روابط عمومي فرمانداري تفت جوابيه اي را منتشر نمود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،متن جوابيه بدين شرح است:

مديرمحترم پايگاه خبري تحليلي تفت

سلام عليكم

         با احترام، پيرو درج مطلبي با عنوان « فرماندارها، شعارها و قول هايي كه اجراء نشد» درآن سايت، مطلب ذيل جهت تنوير افكار عمومي ارسال مي­گردد .خواهشمند است نسبت به انعكاس آن اقدام فرمائيد.

ابتدا از دقت، پيگيري و دلسوزي كه نسبت به مسائل شهرستان داريد و به وظيفه خطير اطلاع رساني در شهرستان همت مي­گماريد سپاسگزاري مي شود .اما نبايد برنامه ها و تصميمات و مسائل راهبردي شهرستان كه مطمئناً با برنامه و سياست كلان استان و كشور همراه مي­باشد را شعار قلمداد نمائيد. با توجه به اينكه فرمانداران پيشين نيز هر يك به سهم خود و در حد توان نسبت به اجراي آنها تلاش نمودند و اقدامات موثر و ارزنده اي نيز انجام دادند كه متاسفانه جناب­عالي تنها نيمه خالي ليوان را مي بينيد و اقدامات انجام شده در شهرستان و هزينه ها امكانات و تجهيزات مهيا شده براي سالن سينما و... را كه به آن اشاره كرديد  و مدت زيادي هم از افتتاح آن نمي گذرد را ناديده انگاشتيد.

در خصوص ستاد ساماندهي امور جوانان نيز ضرورت دارد بدانيد كه اين ستاد براساس دستور العمل ارسالي از وزارتخانه مربوط متشكل از 17 عضو مربوط به ستاد شهرستان ساماندهي امور جوانان راه اندازي گرديده است كما اينكه هر يك از اين اعضاء به نمايندگي جمع زيادي از جامعه جوانان شهرستان در اين ستاد حضور داشته و تصميم گيري مي نمايند.

در خصوص واگذاري زمين براي مسكن جوانان نيز ياد آور مي شود كه تاكنون جلسات متعددي با امام جمعه، مديران استاني بنياد مسكن  راه و شهرسازي و شوراي مسكن استان و... برگزار شده است و نهايتاً واگذاري  15 هكتار ازاراضي ادامه شهرك امام علي (ع) در كارگروه زيربنايي استانداري مصوب گرديد و  بنياد مسكن  متولي تهيه نقشه ، آماده سازي و واگذاري اراضي مسكن مهر به واجدين شرايط مي­باشد.

تسهيلات بخش كشاورزي را ذكر نموده ايد كه متذكر مي­شود علاقه مندان كه داراي آب و زمين مي باشند وجوانان و فارغ التحصيل مي­توانند با مراجعه به سامانه يا مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مراجعه و با ارائه مدارك لازم اين اين تسهيلات بهره مند شوند.

 همچنين كساني كه آب و زمين هم ندارند مي­توانند با ارائه هاي طرح هاي مرتبط با كشاورزي و صنايع وابسته  به آن به جهاد كشاورزي شهرستان و تصويب آن در كارگروه توسعه كشاورزي اقدام نمايند.

                                                                                    روابط عمومي فرمانداري شهرستان تفت

آدرس کوتاه :