حجت الاسلام محمد علي متوسل از دومين کنگره تعزيه خواني در محل حسينيه گرمسير شهرستان تفت بازديد کرد.


به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي شهرستان تفت، در اين بازديد که فرماندار وتني چند از مسئولان ادارات استان و شهرستان يزد حضور داشتند، حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت در سخناني بيان کرد: تعزيه بايد به صورت واقعي، مذهبي و سنتي، شيعي ايراني اجرا شود تا مخاطبان از حقايق آن استفاده کنند. در ادامه از غرفه هاي تشکيل يافته بازديد به عمل آمد. گفتني است، اين بازديد در تاريخ 18 شهريور 91 انجام شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي شهرستان تفت، در اين بازديد که فرماندار وتني چند از مسئولان ادارات استان و شهرستان يزد حضور داشتند، حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت در سخناني بيان کرد: تعزيه بايد به صورت واقعي، مذهبي و سنتي، شيعي ايراني اجرا شود تا مخاطبان از حقايق آن استفاده کنند.

در ادامه از غرفه هاي تشکيل يافته بازديد به عمل آمد.

گفتني است، اين بازديد در تاريخ 18 شهريور 91 انجام شد.

آدرس کوتاه :